Academie

Er is zoveel kennis, ervaring en creativiteit aanwezig in Heerlen! Wat zou er gebeuren wanneer we die met elkaar delen? En van elkaar willen leren? Of samen de schouders onder een mooi intiatief zouden zetten? Door een platform te creëren voor en met Heerlenaren, wil Frisse Wind stimuleren dat waardevolle ideeën een grote kans van slagen krijgen!

Bij de Frisse Wind Academie worden tijdens verschillende bijeenkomsten thema's besproken die voor Heerlenaren met een idee of initiatief voor hem/haar, de wijk of de stad belangrijk zijn.

Vanuit de academie worden verschillende handvatten aangeboden, de volgende documenten kun je momenteel downloaden:

Neem voor meer inhoudelijk informatie over de academie of de documenten gerust contact met ons op.

Inspiratiesessie: De kracht van de vrijwilliger

Inspiratiesessie | 03 juli

Terugblik: Inspiratiesessie: Hoe communiceer je jouw initiatief naar binnen én buiten?

Inspiratiesessie | 26 maart

Terugblik: Inspiratiesessie: Terug- en vooruitblik: samen verder in 2024

Inspiratiesessie | 01 februari

Terugblik: Inspiratiesessie: Community building, hoe bouw je samen aan collectieve kracht?

Inspiratiesessie | 06 november

Inspiratiesessie: Vriend of vijand? Slim en duurzaam omgaan met water in je tuin, straat en stad

Inspiratiesessie | 02 september

Terugblik: Inspiratiesessie: Een blik achteruit, twee blikken vooruit!

Inspiratiesessie | 20 juni

Inspiratiesessie financiering van je initiatief: deel 2

| 13 maart

Terugblik inspiratiesessie: Frisse Voornemens, elkaar ontmoeten en inspireren in 2023!

Inspiratiesessie

Terugblik inspiratiesessie: 'De kracht van het collectief! Alleen kom je ver, samen kom je verder.'

Inspiratiesessie

Terugblik Inspiratiesessie: 'Succesvol Samenwerken'

Inspiratiesessie

Terugblik inspiratiesessie: Meer bekendheid voor mijn initiatief

Inspiratiesessie

Terugblik Inspiratiesessie: 'Mijn project staat, en nu?' Voortzetting van je initiatief

Inspiratiesessie

Terugblik inspiratiesessie financiering van je initiatief

Inspiratiesessie

Terugblik: Frisse voornemens / elkaar ontmoeten en inspireren voor het nieuwe jaar!

Inspiratiesessie

Terugblik inspiratiesessie Crowdfunding

inspiratiesessie

Feestelijke opening Frisse Wind Academie!

Opening Frisse Wind Academie