Academie

Er is zoveel kennis, ervaring en creativiteit aanwezig in Heerlen! Wat zou er gebeuren wanneer we die met elkaar delen? En van elkaar willen leren? Of samen de schouders onder een mooi intiatief zouden zetten? Door een platform te creëren voor en met Heerlenaren, wil Frisse Wind stimuleren dat waardevolle ideeën een grote kans van slagen krijgen!

Bij de Frisse Wind Academie worden tijdens verschillende bijeenkomsten thema's besproken die voor Heerlenaren met een idee of initiatief voor hem/haar wijk of de stad belangrijk zijn.

Vanuit de academie worden verschillende handvatten aangeboden, de volgende documenten kun je momenteel downloaden:

Neem voor meer inhoudelijk informatie over de academie of de documenten gerust contact met ons op.