Over Frisse Wind

Frisse Wind zoekt in Heerlen naar nieuwe en waardevolle ideeën voor de stad. We helpen Heerlenaren met het opstarten van nieuwe projecten voor stad en buurt. En we willen de verschillende ideeën van inwoners samenbrengen. Zo zetten Heerlenaren zich samen in voor een nog prettiger stad of buurt. Want samen bereik je meer!

Frisse Wind is een initiatief van Stichting Samen Heerlen. Het wordt mogelijk gemaakt door de City Boost-donatieregeling van VSBfonds en Gemeente Heerlen. VSBfonds ondersteunt culturele en sociaal-maatschappelijke ideeën. Met als doel om mensen en organisaties in de samenleving te stimuleren meer verantwoordelijkheid voor zichzelf, voor elkaar en de plek waar zij wonen te nemen. Stichting Samen Heerlen ontvangt voor de periode 2020-2023 een donatie van VSBfonds. Een donatie is een financiële gift waar voorwaardes aan verbonden zijn. Met deze donatie kan Frisse Wind sociaal-maatschappelijke projecten van inwoners helpen opstarten, begeleiden en (financieel) ondersteunen.

Een groep van 60 inwoners was aan het begin bij dit project betrokken. Deze inwoners kwamen uit alle hoeken van de stad. Ze legden met hun ideeën en ervaringen de basis voor een succesvolle donatieaanvraag bij VSBfonds. VSBfonds vindt dat er al veel positiefs gebeurt in Heerlen. En dat dit met een extra financiële aanmoediging verder uitgebreid kan worden.

De organisatie

Het programma Frisse Wind wordt uitgevoerd door een projectteam, bestaande uit projectmanager Sanne Stephan en scout-coache Kristy Hollands. De scout-coaches begeleiden initiatiefnemers met het uitvoeren van hun projecten. Ook is er een betrokken en kritische toewijzingscommissie die beslist over donatie-aanvragen en een uitgesproken klankbordgroep, die gevraagd en ongevraagd advies geeft.

Frisse Wind is een programma van de onafhankelijke stichting Samen Heerlen en wordt geleid door een divers en vrijwillig bestuur, bestaande uit:

  • Bert Bremen: Heerlenaar, een zeer ervaren verenigingsman met een professioneel verleden in de bouwwereld.
  • Zakia Labyed: Brunssumse met een hart voor Heerlen. Ondernemer in de zorg, aanspreekpunt voor allochtone ouderen, mantelzorger, trotse dochter van een mijnwerker uit Marokko, vrijwilliger bij onder andere het Migratiemuseum Heerlen.

Meer algemene informatie over de stichting Samen Heerlen vind je hier:
Algemene informatie stichting Samen Heerlen

V.l.n.r. Kristy Hollands, Milena Mulders, Femke Smeets, Bert Bremen, Vincent Offermans, Kimberley Hameleers, Adriane Keulen en Sanne Stephan

Team Frisse Wind en bestuur stichting Samen Heerlen in 2021,
v.l.n.r: Kristy Hollands, Milena Mulders (voormalig bestuurslid), Femke Smeets (voormalige Manager Projecten), Bert Bremen, Vincent Offermans (voormalig bestuurslid), Kimberley Hameleers (voormalig scout-coach), Adriane Keulen (voormalig bestuurslid) en Sanne Stephan.