Simoon Hanssen - Frisse Wind Klankbordgroep

Simoon is lid van de klankbordgroep die het team van Frisse Wind adviseert.

Frisse Wind klankbordgroep web LR 04

Naam

Simoon Hanssen

Leeftijd

39

Vertel iets over jezelf

Ik ben opgegroeid in Klimmen, maar ging altijd in Maastricht naar school. Na mijn studie in Utrecht ben ik in Heerlen gaan wonen en hier vind ik het fijn. Ik ga graag naar musea, muziek en het theater, maar je kunt me ook tegenkomen op het terras.

Hoe ben je betrokken bij Frisse Wind (vanuit welke rol/ en wat doe je / draag je bij?)

Ik ben bij Frisse Wind betrokken als voorzitter van de klankbordgroep

Op welke manier ben jij actief voor je stad of buurt?

Door mijn werk als museumeducator en ontwikkelaar van cultuurprogramma’s voor diverse doelgroepen probeer ik samen met musea in de stad zoveel mogelijk mensen in contact te brengen met kunst, cultuur en erfgoed en hen hopelijk te verrassen en te verwonderen.

In welke buurt / stadsdelen ben je actief?

Hele stad

Persoonlijke suggesties / tips

Als je een idee voor de stad of je wijk hebt, hoe groot, klein, gek of ambitieus meld je bij Frisse Wind. Frisse Wind kan je niet alleen met geld ondersteunen, maar helpt ook om je idee verder te ontwikkelen.

Mogen mensen contact met je opnemen? Zo ja, hoe?

Via Frisse Wind


Foto's: Carole Meijers Fotografie