Senioren voor Senioren Toneel

Vele ouderen worden door de maatregelen tegen Corona tot eenzaamheid gedwongen. De KBO wil eenzaamheid voor ouderen verlichten door op lokaal niveau activiteiten aan te bieden waardoor ouderen weer het gevoel krijgen mee te doen. De afdeling Heerlen-Stad doet dit door het organiseren van een toneelstuk in het project: Senioren voor Senioren Toneel.

Frisse Wind Seniorentoneel web LR 001

Naam initiatief

Senioren voor Senioren Toneel

Naam initiatiefnemer

Jo Piefer namens Katholieke Bond van Ouderen Heerlen-Stad

Buurt / wijk

Heerlen Centrum

Wanneer


Wij zijn gestart met de repetities en de première vindt plaats 30 januari 2022 bij Huize de berg. FITT is een eenakter van 35 minuten. Blijspel/Komedie.

Waarom

Met als een van de voornaamste doelen de eenzaamheid onder ouderen een beetje te lenigen.

Startdatum

2021 -2022 -2023

Bedrag donatie

€ 2500

Link naar website/ sociale-mediapagina

www.kboheerlenstad.nl

Foto's: Carole Meijers Fotografie