Peter Frolichs - Jeu de Boules baan Aarveld & Buurtpunt Bus

Initiatiefnemer Peter Frolichs is een duizdenpoot, zo zetten hij zich samen met Frans van Velzen in voor een Jeu de Boules banen in Aarveld, een Buurtpunt bus. Maar ook hoopt hij mensen samen te brengen tijdens een Paasbrunch dit voorjaar.

Frisse Wind Peter Frolichs web LR 03

Naam

Peter Frolichs

Leeftijd

66

Vertel iets over jezelf

Ik ben voorzitter van de wijkraad Douve Weien-Caumerveld.

Ik ben geboren en getogen in Heerlerheide. Na 20 jaar in leidinggevende functies bij de politie te hebben gewerkt, werd ik directeur van een woningcorporatie. De laatste 20 jaar van mijn werkzame leven was actief als zelfstandig ondernemen (interim- en procesmanagement).

Sinds 1996 woon ik weer in Heerlen.
Mijn hobby’s zijn wandelen, golfen, lezen en vakantie vieren.

Hoe ben je betrokken bij Frisse Wind?

Als een van de initiatiefnemers. De wijkraden Douve Weien-Caumerveld en AarBek zijn samen met HeerlenStandby de initiatiefnemers.

Vanuit het buurtpunt A Gene Bek is een groep wijkbewoners ontstaan die op “paadjes in het groen” zijn gaan Jeu de Boulen. Dit heeft geleid tot het initiatief om een echte baan aan te leggen. Met een donatie van Frisse Wind en de medewerking van de gemeente Heerlen zijn er van de zomer twee Jeu de Boules banen aangelegd in het groen rechts naast de dependance van de Tarcisiusschool aan de Celsusstraat.

Op welke manier ben jij actief voor je stad of buurt?

Vanuit mijn betrokkenheid bij de wijkraden Douve Weien-Caumerveld en AarBek ben ik samen met andere vrijwilligers en beroepskrachten actief bij het organiseren van activiteiten en informatiemomenten. Een van de meest zichtbare voorbeelden is het mede realiseren van een buurtpunt in A Gene Bek waar twee keer in de week van 10:00 uur tot 12:30 uur. Een inloop voor iedereen maar vooral voor de oudere wijkbewoners: een spelletje spelen of gewoon een praatje maken onder het genot van een kop koffie en een kop soep. Daarnaast is ook de buurtpuntbus een succesvol initiatief van de beide wijkraden, HeerlenStandby, Novizorg en de gemeente Heerlen.

Ik ben ook voorzitter kernteam-zuid buurtgericht werken van de gemeente Heerlen: het stimuleren van samenwerking en het delen van kennis/ervaringen tussen de buurtorganisaties in Heerlen-Zuid. Daarnaast lid van de adviesraad MO gemeente Heerlen cluster jeugd: het leveren van een positief kritische bijdrage aan het door de gemeente Heerlen en Jens uitvoeren van de jeugdwet.

Inkomend voorzitter van de stichting dokter Harrie van de Brekel: het leveren van een bijdrage aan het verbeteren van het onderwijs en de zorg in Malawi.

Bij welk(e) initiatief(/ven) in stad en buurt ben je betrokken?

LivingLab: samen met Zuyd Hogeschool, Meander, gemeente Heerlen en HeerlenStandby verbinden van het onderwijs met de wijk(bewoners) en het buurtgericht werken.

Daarnaast een soortgelijk project met het Vista-college.

Samen met HeerlenStandby en culturele instellingen (PLT, Schunck, Filmhuis en Cultuurhuis) de cultuur dichter bij de wijkbewoners brengen..

In welke buurt/ stadsdelen ben je actief?

Met name in Aarveld/ Bekkerveld/ Douve Weien/Caumerveld/ de Erk. Bovendien Heerlen-zuid (kernteam-zuid) en geheel Heerlen (Adviesraad MO).

Persoonlijke suggesties/ tips

Neem initiatief en durf iets aan te pakken. Leer van je successen maar ook van je falen.

Zorg voor een goed netwerk (waaronder Frisse Wind Heerlen) en maak hier gebruik van.

Welke talenten en ervaringen wil je delen met de stad en andere initiatiefnemers?

Creativiteit, betrokkenheid en doorzettingsvermogen zijn belangrijk.

Mogen mensen contact met je opnemen? Zo ja, hoe?

pfrolichs1955@gmail.com

Fotografie: Carole Meijers