Ook Heerlen krijgt zijn City Boost

Recent publiceerde VSBfonds een interessant artikel van haar directeur Bernt Schneiders, over de City Boost die Heerlen mag ontvangen.

Ik ben er trots op dat in navolging van Lelystad ook Heerlen een City Boost krijgt toegekend van VSBfonds. Het gaat om een donatie van ruim drie ton per jaar, voor hulp en ondersteuning aan maatschappelijke initiatieven uit de stad. De toekenning geldt voor drie opeenvolgende jaren.

Het fenomeen City Boost hebben we als VSBfonds zelf in het leven geroepen. Want in bepaalde steden van Nederland kunnen sociale cohesie en mobiliteit een flinke boost gebruiken. Wij zijn ervan overtuigd dat als je geld aan de mensen in wijken en buurten zelf ter beschikking stelt én de veelheid aan bestaande initiatieven met elkaar weet de verbinden en uit te bouwen, het opgetelde effect voor een stad veel groter is dan wanneer je een aantal initiatieven afzonderlijk steunt. Krachten en creatieve ideeën worden gebundeld en er komen nieuwe, ijzersterke samenwerkingen door tot stand. En dat allemaal bottom-up.

‘We kiezen er nadrukkelijk voor om zélf de regio in te gaan.’

Een aanpak als deze is typerend voor hoe we ons bij VBSfonds opstellen. We wachten niet af tot mensen met hun maatschappelijke initiatieven op ons afstappen met aanvragen voor donaties. We kiezen er nadrukkelijk voor om zélf de regio in te gaan. Op zoek naar samenwerkingspartners. Sleutelorganisaties die ons in direct contact kunnen brengen met maatschappelijke initiatiefnemers, waaronder betrokken bewoners, sociale ondernemers, creatieve geesten. Mensen en organisaties die zich stuk voor stuk willen inzetten voor gelijkwaardigheid, leefbaarheid en geluk voor iedereen in hun buurt, gemeente of stad. De voor hen vanzelfsprekende drive waarmee zij zich inzetten, inspireert ons enorm. En maakt dat ook wij bij VSBfonds zelf actief en initiatiefrijk willen zijn en blijven in de regio. Onze adviseurs trekken daarom regelmatig zelf het land in. We steunen de diverse MAEX Impulsen in het land. En ook op wijkniveau leveren we onze bijdrage. Denk aan onze Wijkimpulsen in onder meer Utrecht, Zaandam en Emmen.

Terug naar het fenomeen City Boost. Want wat we in Lelystad hebben geleerd: een stevige, lokale partnerorganisatie in de stad zelf is een must. Zo’n organisatie was er in Heerlen niet, maar is onder enthousiaste leiding van wethouder Adriane Keulen en in nauwe samenwerking met de StadmakersCoöperatie van de grond gekomen. Daarvoor kwamen afgelopen zomer zo’n zestig vertegenwoordigers van inwoners, organisaties, verenigingen, maatschappelijke initiatieven en sociaal ondernemers samen.

Er werd een klankbordgroep gevormd en daaruit ontstonden de organisatie en de manier van samenwerken om onze donaties in ontvangst te nemen, te verdelen en verantwoorden. Nu alles goed geregeld is en de financiële middelen beschikbaar zijn, ben ik ervan overtuigd dat de handen in Heerlen ineengeslagen worden, de creativiteit losbarst en de gemeenschap zelf de verantwoordelijkheid voor sociale cohesie en mobiliteit oppakt. Ik wil ‘Samen Heerlen’ dan ook ontzettend veel succes wensen de komende drie jaar. Uiteraard blijven we nauw betrokken bij alle ontwikkelingen. De ervaringen die wij zelf in Heerlen opdoen, nemen we uiteraard weer mee in onze toekomstige plannen en activiteiten!


Bernt Schneiders
Directeur VSBfonds

Bron: https://www.vsbfonds.nl/magazi...