De bodem raakt in zicht van de subsidiepot van Stichting Groene Kruis Heerlen!

Groente Kruis biedt u een laatste kans om een aanvraag in te dienen. Want de stichting achter het fonds gaat er helaas mee stoppen. Aanvragen gedaan vóór 30 maart 2024 worden wel nog in behandeling genomen. Alleen als er samen met het aanvraagformulier ook een projectbeschrijving en begroting ingediend worden.

Initiatieven door en voor inwoners komen in aanmerking voor een subsidie van Groene Kruis Heerlen als aan een paar voorwaarden wordt voldaan. De belangrijkste voorwaarde is dat de subsidie het welzijn vergroot van (een groep) mensen in Heerlen of Parkstad. Andere voorwaarden vindt u terug op de website van Groene Kruis Heerlen onder het aanvraagformulier van de stichting.

Meer informatie is te lezen op: https://www.groenekruisheerlen...

Bron: Groene Kruis Heerlen