GMS Impuls

GMSImpuls is een financieel middel dat de betrokkenheid binnen de gemeenschap moet vergroten. We nodigen bewoners en lokale partners uit om met creatieve projectideeën te komen die bijdragen aan de verbetering van onze wijk. Denk bijvoorbeeld aan een leuke activiteit voor de buurt om eenzaamheid tegen te gaan. Voor elk project kan maximaal € 500,- worden toegekend vanuit GMSImpuls.

Wil je graag een project voorstellen? Volg dan het stappenplan voor GMSImpuls. Vul het aanvraagformulier stap voor stap in en stuur het naar Emal Olomi, opbouwwerker GMS. E-mailadres: eolomi@alcander.nl. Als je vragen of ondersteuning nodig hebt bij het invullen van het aanvraagformulier, kun je ook contact opnemen met Emal Olomi.

Heeft u een haalbaar idee dat bijdraagt aan de verbetering van de wijk? Vergeet niet om een voorstel voor het GMSImpuls in te dienen!

Het bijwonen van de Buurtcoalitie GMS is verplicht om deel te kunnen nemen aan GMSImpuls en mee te beslissen over de besteding van het geld. We geloven dat iedereen in de buurtcoalitie een stem moet hebben in hoe we het geld gebruiken. Op deze manier kunnen we samen beslissen over belangrijke zaken, maar ook over leuke initiatieven die goed zijn voor de buurt.

Bron: Buurtorganisatie GMS