Even voorstellen: De klankbordgroep

Graag stellen wij een enorm belangrijke groep mensen in Heerlen aan jullie voor: de klankbordgroep van Frisse Wind!

Simoon (linksboven), Massoud (midden linker kolom), Floortje (midden, rechter kolom), Nienke, midden onderste rij) en Jos (rechts onder) zijn erg betrokken bij Heerlen en gaan de komende twee jaar Frisse Wind als vrijwilliger volgen, adviseren en feedback geven. Wij vinden het tof dat zij hun vrije tijd, ervaring en netwerk aanspreken om de frisse wind in Heerlen een extra boost te geven!

In januari is de klankbordgroep van start gegaan tijdens een kennismakingsbijeenkomst met medewerkers en bestuursleden van Frisse Wind. Zo konden we vol nieuwe tips en extra motivatie het nieuwe jaar verder in. Wij bedanken de klankbordgroep voor hun inzet!