Nienke Verkerk - Frisse Wind Klankbordgroep

Nienke is lid van de klankbordgroep die het team van Frisse Wind adviseert.

Frisse Wind klankbordgroep web LR 03

Naam

Nienke Verkerk

Leeftijd

64 jaar

Vertel iets over jezelf

Ik zeg altijd, opgegroeid in Nederland. Mijn ouders zijn met hun gezin verhuisd van het Westen, steeds verder naar het Oosten. In Enschede heb ik het grootste deel van mijn schooltijd doorgebracht. Inmiddels heb ik ook in het Noorden gewoond, Groningen; maar sinds 1992 wonen wij in Limburg.

Mijn hobby’s zijn: zingen, lezen, tuinieren, wandelen.

Hoe ben je betrokken bij Frisse Wind

De eerste betrokkenheid lag bij het formuleren van de aanvraag bij VSB samen met een heleboel anderen uit Heerlen.

Nu ben ik betrokken als lid van de klankbord groep.

Op welke manier ben jij actief voor je stad of buurt?

In mijn werk, maar ook privé.

Bij welk(e) initiatief(/ven) in stad en buurt ben je betrokken?

Ik ben betrokken bij Stichting Present Parkstad als coordinator.

Dat hoort niet bij Frisse wind, maar het heeft er wel raakvlakken mee

In welke buurt / stadsdelen ben je actief?

Heel Heerlen( en Brunssum)

Welke talenten en ervaringen wil je delen met de stad en andere initiatiefnemers (zodat anderen kunnen zien of ze deze persoon kunnen inzetten)

Organiseren van projecten

Meedenken.

Mogen mensen contact met je opnemen? Zo ja, hoe? (emailadres / telefoonnummer? AVG toestemming vragen)

06 8145129


Foto's: Carole Meijers Fotografie