Jos Reinders - Frisse Wind Klankbordgroep

Jos is lid van de klankbordgroep die het team van Frisse Wind adviseert.

Frisse Wind klankbordgroep web LR 02

Naam

Jos Reinders

Leeftijd

65 jaar

Vertel iets over jezelf

In de roerige jaren zestig opgegroeid in Simpelveld in een gezin met 7 kinderen. Na de MAVO de Kleuterleidsteropleidingschool gevolgd. Toen ik aansluitend geen werk in dat vak kon vinden heb ik een tijdelijke baan in het welzijnswerk aangenomen. Dat werk heb ik, afwisselend in Kerkrade en in Heerlen, 44 jaar met veel plezier gedaan.
Ik heb dit kunnen combineren met mijn loopbaan als kunstenaar.
Ik woon in Kerkrade in het voormalig Centraal Wonenproject. Ik ben getrouwd met Karin en heb 3 kinderen, die inmiddels het huis uit zijn. Gelukkig resteren nog 2 honden die veel plezier beleven in de supermooie natuur in de omgeving van Chèvremont.

Hoe ben je betrokken bij Frisse Wind?

Frisse Wind zie ik als een soort voortzetting van Gebrookerbos. In mijn rol als brooker heb ik 4 jaar lang zo’n 30 initiatieven mogen ondersteunen in Heerlen-Noord. Ik vind het super dat nu voor álle Heerlenaren een fonds is geopend om hun ideeën en dromen waar te maken; met zowel financiële als organisatorische ondersteuning. Met mijn kennis, ervaring en netwerk draag ik graag bij aan de kwaliteit van Frisse Wind. De klankbordgroep is daarvoor een mooie plek in de organisatie.

Op welke manier ben jij actief voor je stad of buurt?

Als projectontwikkelaar en opbouwwerker was ik in veel projecten en initiatieven van Parkstadbewoners actief.
In mijn vrije tijd ben ik verbonden aan het kunstenaarscollectief Werkplaats K in Kerkrade-West. Daarnaast was ik verbonden aan de stichting Deel Je Verhaal in Heerlen en enkele andere bewonersinitiatieven.

Bij welk(e) initiatief(/ven) in stad en buurt ben je betrokken?

  • Stadstuin Heerlen (scheidend bestuurslid): een groene plek voor tuinieren, ontmoeting, spelen en bewegen in het hart van Heerlen.
  • Ons Caumerdal (adviseur): een nieuw initiatief waarbij buurtbewoners willen bijdragen aan de natuurontwikkeling en natuurrecreatie rondom de Caumermolen.
  • Bewonersinitiatieven Gebrookerbos (ex-brooker / organisator slotconferentie): 25 bewonersinitiatieven in Heerlen-Noord.

In welke buurt / stadsdelen ben je actief?

Heerlen en Kerkrade.

Persoonlijke suggesties / tips

Hoe meer initiatieven gerealiseerd worden door bewoners, des te meer zijn de burgers betrokken bij hun buurt en stad. Daarnaast geloof ik sterk in de kracht van het netwerk. Initiatiefnemers kunnen daarbij terugvallen op andere leden van initiatieven zonder primair afhankelijk te zijn van overheid of betaalde krachten.

Bewonersinitiatieven die op de juiste manier ondersteund worden door ambtenaren verkleinen de kloof tussen overheid en burger. Dat is nu meer nodig dan ooit.

Welke talenten en ervaringen wil je delen met de stad en andere initiatiefnemers?

  • Organisator van activiteiten, exposities
  • Creatief denker
  • Ondersteuning bij het ontwikkelproces van een initiatief
  • Subsidieaanvrager
  • Netwerkontwikkelaar
  • Communicatieactiviteiten en social media
  • Fotograaf

Mogen mensen contact met je opnemen?

Zo ja, hoe?

Alleen als het gaat om éénmalige of kortdurende trajecten.

Contactgegevens:
info@josreinders.nl
06-411.35.101

Foto's: Carole Meijers Fotografie