Gitte Kroes - Höfke van Sint Antonius

Van een braak liggend stuk grond, naar een waren tuin voor de wijk! Dat is het Höfke van Sint Antonius waar Gitte Kroes zich met een enthousiaste groep vrijwilligers voor inzet.

Frisse Wind Antoniushofke Web LR 01

Naam

Gitte Kroes

Leeftijd

56

Vertel iets over jezelf

In Heerlen geboren en opgegroeid in de Musschemig woon weer in mijn ouderlijk huis. Getrouwd moeder van 3 en oma van 2 kleinkinderen. Hobbys op het moment vrijwilliger zijn van de buurtorganisatie en het Hofke van Sint Antonius.

Hoe ben je betrokken bij Frisse Wind

Als initiatiefnemer van het Höfke van Sint Antonius

Op welke manier ben jij actief voor je stad of buurt?

Ik zit in het bestuur van de buurtorganisatie en het Hofke van Sint Antonius. verder kartrekker van Koningsdag in de wijk. En ondersteun enkele activiteiten van de buurtorganisatie.

Bij welk(e) initiatief(/ven) in stad en buurt ben je betrokken?

Het Hofke van Sint Antonius een buurttuin van en voor de buurt en erbuiten,

In welke buurt/ stadsdelen ben je actief?

GMS

Welke talenten en ervaringen wil je delen met de stad en andere initiatiefnemers?

Organisatorische vaardigheden
Verbinden
Omgaan met vrijwilligers

Mogen mensen contact met je opnemen? Zo ja, hoe?

gittekroes@home.nl

Fotografie: Carole Meijers