Frans van Velzen - Jeu de Boules baan Aarveld & Buurtpunt Bus

Als voorzitter van Wijkraad Aarveld/Bekkerveld zet Frans van Velzen zich actief in voor de wijk. Je mag zelfs zeggen dat hij meer doet dan je gemiddelde voorzitter. Samen met Peter Frolichs (voorzitter wijkraad Douve Wie/Caumerveld) was hij de initiatiefnemer achter de Jeu de Boule baan in Aarveld en de Buurtpunt bus.

Frisse Wind Frans van Velzen web LR 02

Naam

Frans van Velzen

Leeftijd

65

Vertel iets over jezelf

Ik ben voorzitter van de Wijkraad Aarveld/Bekkerveld. Ik woon ruim 30 jaar in de wijk Bekkerveld en heb meer dan 40 jaar in de zorg gewerkt.

Hoe ben je betrokken bij Frisse Wind

Als een van de initiatiefnemers. Naast de Wijkraad heeft de Wijkraad Douve Wei/Caumerveld en Stand-By het initiatief genomen. Vanuit het Buurtpunt A Gene Bek heeft zich een groep mensen uit de wijk gevormd die op “paadjes in het groen” zijn gaan Jeu de Boulen. Dit heeft geleid tot het initiatief om een echte baan aan te leggen. Samen met Frisse Wind en de medewerking van de Gemeente Heerlen zijn er van de zomer twee Jeu de Boule banen geopend in het groen rechts naast de dependance van de Tarcisiusschool.

Verder zijn we samen met vrijwilligers aan de slag om een stuk braakliggend groen te gaan omtoveren tot een toegankelijke “Buurttuin De Metamorfose”.

Op welke manier ben jij actief voor je stad of buurt?

Vanuit mijn betrokkenheid in onze Wijkraad Aarveld/Bekkerveld en de Wijkraad Douve Wei Caumerveld ben ik samen met andere vrijwilligers actief bij het organiseren van activiteiten en informatiemomenten. Een van de meest zichtbare voorbeelden is het mede realiseren van een Buurtpunt in A Gene Bek waar twee keer in de weer van 10:00 uur tot 12:30 uur een inloop is voor iedereen maar vooral voor de oudere burgers die daar een spelletje of gewoon een praatje houden onder het genot van een kop koffie en een kop soep.

Verder ben ik bestuurslid van de Cliëntenraad gehandicapten Heerlen.

Bij welk(e) initiatief(/ven) in stad en buurt ben je betrokken?

Toegankelijkheid voor burgers in Heerlen

In welke buurt/ stadsdelen ben je actief?

Met name in Aarveld/ Bekkerveld/ Douve Wei, Caumerveld/ de Erk. Voor de toegankelijkheid in heel Heerlen

Persoonlijke suggesties/ tips

Ga gewoon aan de slag en vraag Frisse Wind om raad en daad. Het idee hoeft echt niet uitgewerkt te zijn.

Welke talenten en ervaringen wil je delen met de stad en andere initiatiefnemers

Creativiteit en doorzettingsvermogen zijn handig. Verder maak gebruik van je netwerk

Mogen mensen contact met je opnemen? Zo ja, hoe?

fransvanvelzen@ziggo.nl

Fotografie: Carole Meijers