Esther van Loo - Heëlesj kwartet

Esther van Loo is de initiatiefneemster van het Heëlesj kwartet, wat zij namens Levende Talen Limburgs, Veldeke Heerlen en met steun van Huis voor de Kunsten Limburg en Frisse Wind in 2021 uitbracht.

Frisse Wind Heerlens Kwartet web LR 003

Naam

Esther van Loo

Leeftijd

56

Vertel iets over jezelf

Opgegroeid in Heerlen, een tijdlang in Amsterdam gewoond/gestudeerd/gewerkt. Sinds 1999 terug in Heerlen. Ik hou van taal, lezen, muziek, sport, buiten zijn.

Hoe ben je betrokken bij Frisse Wind

Als initiatiefnemer Heëlesj kwartet

Op welke manier ben jij actief voor je stad of buurt?

Ik voel me een geëngageerde Heerlense burger, probeer de stadsontwikkelingen te volgen, ben bezig met zwerfvuil opruimen en bloemenbermen aanleggen.

Maar het meest zet ik me in voor een positieve attitude over meertaligheid. Meertaligheid is eigen aan onze regio. Als vrijwilliger bij Levende Talen Limburgs en Veldeke probeer ik bij te dragen aan verandering van verouderde ideologieën die er leven omtrent meertaligheid, in het onderwijs, in de media, op straat, op de kinderopvang, bij gemeentelijke instellingen enzovoorts. Meertaligheid zet je niet, zoals dikwijls zomaar wordt aangenomen, op achterstand, maar kan juist veel voordelen bieden. Er moet wat mij betreft structurele aandacht komen, vanuit de verschillende gremia, voor het thuistaalkapitaal van mensen uit onze regio, of dat nu Limburgs, Pools, Turks of welke taal dan ook is.

Bij welk(e) initiatief(/ven) in stad en buurt ben je betrokken?

Ik heb een kwartet ontwikkeld. Dat paste goed binnen de andere les- en spelmaterialen die er al zijn: leesplankje, voorleesboekjes, enzovoorts

Het kwartet wordt sowieso gespeeld tijdens de lessen Heëlesj Plat die ik geef bij Schunck. Verder zal het worden ingezet als instrument om scholen, kinderopvang, buurthuizen, ouderentehuizen binnen te komen om daar aandacht te genereren voor (Limburgse) meertaligheid.

In welke buurt / stadsdelen ben je actief?

In principe in de hele stad

Welke talenten en ervaringen wil je delen met de stad en andere initiatiefnemers

Laat je thuistaal horen!

Integreer die in je leven op straat, op het werk, op school, in muziek, in kunst en waar je verder maar wil

Mogen mensen contact met je opnemen? Zo ja, hoe?

limburgs@levendetalen.nl

Foto's: Carole Meijers Fotografie