Spil in de wijk 2023 - netwerkconferentie

22 juni HUB Kerkrade

Spil in de Wijk - netwerkconferentie | donderdag 22 juni 2023 | HuB.Kerkrade
Thema: "Samen in de wijk - domeinoverstijgend samenwerken"
300 Spillen uit de provincie | 30 sessies, 12 Spil-X-Talks | lunch + netwerkborrel